Pull type Field Pulverizator 600 liters capacity


TARLA PÜLVERİZATÖRLERİ / 600 LT ASILIR TARLA PÜLVERİZATÖRÜ TARLA PÜLVERİZATÖRLERİ / 600 LT ASILIR TARLA PÜLVERİZATÖRÜ